Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představujeme Středisko respitní péče VOLNO v Kolíně

24. 10. 2018

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z.ú. vzniklo v roce 2004 z podnětu rodin dětí s autismem z Kolína a Kolínska

Volno; z.ú. provozuje Středisko respitní péče Volno v Kolíně. Zde poskytuje komplexní péči rodinám a dětem s autismem, mentálním a kombinovaným postižením (od lehkého po těžký stupeň postižení či s problémovým agresivním chováním). Jedná se o odlehčovací služby, sociální rehabilitaci, aktivizační činnosti pro děti/mladé dospělé s postižením a aktivizační služby pro rodiny. Všechny služby jsou řádně registrované dle zákona o sociálních službách. Denní odlehčovací služby poskytujeme celoročně. Pobytové odlehčovací služby jsou poskytovány 8 dní v měsíci. Dětem je zajištěna 24hodinová péče podle jejich potřeb. Rodina a pečující osoba si může odpočinout, nabrat nové síly. Může se věnovat zdravým dětem, mohou absolvovat aktivity, které jinak uskutečnit nelze. Dítěti s postižením jsou nabídnuty ve Středisku Volno jeho oblíbené činnosti, je podporována samostatnost, sociální zdatnost a rozvíjeny schopnosti a dovednosti. Po domluvě s rodinou je poskytován i individuální pobyt. Další aktivitou je i fyzioterapie, canisterapie a hipoterapie. Fyzioterapie, canisterapie i hipoterapie jsou poskytovány za podpory speciálních komunikačních pomůcek, dodržování časového rozvrhu a použití speciálních metod práce. Dále je poskytována podpora celé rodině formou setkávání, společných akcí, vyměňování zkušeností a získávání nových informací.

Vize: Podpora pečující rodiny tak, aby dítě nebo osoba s postižením i nadále žila v rodině a zároveň byl umožněn důstojný život pečující osobě i celé rodině.

Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat!

Ing. Ludmila Chwistková, ředitelka střediska

Volno, sdružení pro pomoc rodinám dětí s postižením; z.ú.
Rimavské Soboty 923, Kolín II, 280 02
volno@email.cz
tel.: 321622331, 605 936 699
www.volno-os.cz

volno-logo.png